Pristagare

2022 – Ghazi Pirmosa

Juryordföranden Rasmus Dahlstedt, pristagaren Ghazi Pirmosa och riksdagsmannen Fredrik Kärrholm vid prisutdelningsceremonin i Stockholm den 30 mars 2023.

Foto: Johan Landquist