Priset

Ryggraden – civilkuragepriset till minne av

Fredrik D. Andersson

För att hålla minnet av Fredrik och hans gärning levande utdelas varje år på Fredriks dödsdag, den 30 mars, ett pris till någon som verkar i hans anda. Priset tilldelas en person som i ord eller handling visat oegennytta och mod.

Utöver äran och ett vackert diplom mottar pristagaren 10000 kronor. Kandidater kan nomineras av allmänheten fram till den 28 februari. Maila förslaget till:

info@fredrikdanderssonsminnesfond.se